Záruka na zboží a reklamace

Reklamace a výměny zboží:
Telefon: 602 681 667 (Po až Pá 9:00 – 17:00 hod)

Reklamace doručovacích služeb

Pokud k vám zásilka přijde poškozená postupujte, prosím, následovně:

  • Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
  • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
  • Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná.

V případě problému s dopravcem, pište na adresu info@outdoor-shop.cz. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v našem obchodě.

Reklamace vadného zboží

Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle 602 681 667.

Příjemce je povinen umožnit zasílateli, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu:

OUTDOOR-SHOP.CZ (budova NWT)
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín

Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele. Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat - telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

Záruka vrácení peněz za zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání (odřená spodní části čepele) nebo opotřebování, v původním obalu (např. nesmí strhnout obal z omotávky) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Podmínky pro vrácení peněz:

  • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
  • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie faktury.
  • Vracíme vám celou zaplacenou finanční částku. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
  • Peníze vracíme převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Vracené zboží zasílejte na adresu:
OUTDOOR-SHOP.CZ (budova NWT)
tř. Tomáše Bati 269
760 01 Zlín

Zrušení objednávky:

  • Objednávka lze samozřejmě zrušit i před odesláním zásilky od nás.
  • Objednávka lze zrušit telefonicky nebo emailem.
  • V případě zrušení objednávky, která byla již uhrazena platební kartou nebo pomocí bankovního tlačítka (mPlatby atd.), bude vrácená částka ponížena o manipulační poplatek ve výši 2,2% z celkové částky v případě platby kartou a 1,2% v případě platby pomocí bankovního tlačítka).