Přesné podmínky spolupráce

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PARTNERSKÝ PROGRAM

LYPO s.r.o.

se sídlem Prlovská 3862/29, 760 01 Zlín

IČ: 29307546,

DIČ: CZ29307546

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetových adresách lypo.cz sportilo.cz outdoor-shop.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pro vstup do systému je nutnost se zaregistrovat. Tím potvrzujete i souhlas s provozními podmínkami partnerského programu. Podmínky může provozovatel změnit kdykoliv. O tom vás však bude informovat emailem. Pokud nebude uživatel s podmínkami souhlasit, je povinen spolupráci ukončit emailem a jeho účet bude smazán.
 2. Uživatel propaguje služby provozovatele (osobně, vlastními obchodními aktivitami, reklamou, na svých internetových stránkách, emailem na vlastní databázi, textovým odkazem na sociálních sítích. apod.) a využívá návody, podklady a informace provozovatele (prodejní manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy apod.).
 3. Po registraci partner umístí na své stránky reklamu poskytnutou provozovatelem, který se tímto zavazuje, že uživateli vyplatí provizi podle stanovených pravidel. Provozovatel identifikuje vámi zajištěné příjmy podle čísla (identifikátoru), které je umístěno v odkazu vedoucím z webové stránky uživatele na stránku provozovatele.
 4. Partner má přístup ke svému proviznímu účtu na adrese affil.lypo.cz s přehledem provedených objednávek, schválených a vyplacených provizí a dalšími aktivitám.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat zobrazování reklamních ploch a provizních odkliků na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli.

2. PROVIZE

 1. Pokud návštěvník prostřednictvím partnerského odkazu nakoupí zboží na webu provozovatele, získává uživatel nárok na provizi, která je mu připsána v okamžiku, kdy zákazník zboží skutečně koupí. Výše provize může být variabilní. Tento fakt bude oznámený prostřednictvím emailu.
 2. Provize bude počítána z celkové ceny z DPH. Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele, jakmile dosáhne výplatního minima, maximálně 1x měsíčně vždy 1. týden v následujícím měsíci výhradně převodem na účet.
 3. Výši provize určuje provozovatel a tato je individuálně specifikována v affiliate programu.
 4. Částka se uživateli vyplácí, přesahuje-li suma alespoň 500 Kč (výplatní minimum) s DPH. Pro platné vyplacení provize je nutné vystavit na základě vygenerovaného reportu fakturu a nahrát ji do rozhraní partnerského programu nebo zaslat na e-mail: affil@lypo.cz
 5. Uživatel prohlašuje, že při registraci jsou poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese pravdivé, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Splatnost vystavené faktury musí být minimálně 14 dnů.
 6. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Uživatel se zavazuje, že bude provozovat internetové stránky s reklamou na internetový obchod provozovatele podle platné právní úpravy a podle společenských norem. Za obsah a odkazy na svých stránkách je uživatel plně zodpovědný.
 2. Reklamní grafika, která mu bude poskytnuta, je chráněna autorským zákonem a nesmí ji používat v jiné formě. Je pouze pro propagaci internetového obchodu provozovatele.
 3. Uživatel dává souhlas k tomu, že jeho osobní údaje budou archivovány a využity pouze v souvislosti s provozem provizního systému.
 4. Na rozesílání spamu, obtěžování reklamou a další podobně nekalé počínání se vztahuje přísný zákaz. Uživatel nepoužívá nezákonného materiálu či takového, který poškozuje autorská a další práva.
 5. Uživatel partnerského programu může používat pouze reklamní prvky (bannery, odkazy) z partnerského rozhraní. Po dohodě je možné implementovat i vlastní návrhy, je však nutné jejich schválení affiliate manažerem programu (zasláním na e-mail affil@lypo.cz) před nasazením do ostrého provozu.
 6. Uživatel musí používat reklamní prvky (bannery, odkazy) tak, aby bylo jasné, že se jedná o reklamu (nemusí však být nijak označena). Musí se tedy držet zejména toho, aby nebyl návštevník webu uváděn v omyl, aby nebyl naváděn jakýmkoli způsobem ke kliknutí na reklamní odkaz (záměrně či omylem apod.).
 7. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nelegální, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.
 8. Bude-li uživatel jednat protiprávně, může provozovatel ihned prohlásit spolupráci za ukončenou a zrušit provozní účet, bez jakékoli náhrady na vyplacení aktuální provize.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Spolupráce je na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět z obou stran kdykoliv, a to i bez udání důvodů.
 2. Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změněné podmínky nabývají účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.
 4. Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů.
 5. V případě hrubého poškození podmínek spolupráce, za které se považuje SPAM, publikace reklamních materiálů na nelegálních stránkách a záměrné matení zákazníků které vyústilo k poškození dobrého jména obchodníka, je oprávněn provozovatel vymáhat ušlý zisk právní cestou.

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 8. 4. 2014